OZNAM - rekonštrukcia Teplickej ulice v Piešťanoch

Od 9.12.2017 od 8:00 hod. do 15.12.2017 je z dôvodu rekonštrukcie ulice Teplická v časti od kruhového objazdu Aupark až po križovatku s Kolárovou ulicou úplná uzávierka vozovky. Autobusová zastávka Teplická ulica, Vojenský kúpeľný ústav je presunutá na ulicu Meštianska. Spoje MHD 1, 11, 2, 12, 3, 13,  sú vedené obchádzkovou trasou cez Sládkovičovu a Hollého ulicu. Pre tieto linky bude vynechaná zastávka Nitrianska ul. Aupark v oboch smeroch. Nitrianska ul. bude sprejazdnená od 9.12.2017 od 8:00 hod.

prevádzka linky 205503 zastavená

S platnosťou od 10.12.2017 je prevádzka linky 205503 Senica – Banská  Bystrica zastavená

MHD TRNAVA: NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY S PLATNOSŤOU OD 10. 12. 2017

Od 10. decembra 2017 platia v Mestskej autobusovej dopravy v Trnave nové cestovné poriadky. Okrem zmien trás niektorých liniek boli vykonané posuny viacerých spojov takmer na všetkých linkách najmä pre prispôsobenie sa zmeneným cestovným poriadkom vlakov.

Odporúčame preto pozorne si preštudovať nové cestovné poriadky, vývesky a mapu linkového vedenia!

Cestovné poriadky s platnosťou od 10. 12. 2017 nájdete TU

Zoznam zmien CP s platnosťou od 10.12.2017

S platnosťou od 10.12.2017 sa menia cestovné poriadky prímestských, mestských a diaľkových liniek.

Popis zmien nájdete:  TU (Prímesto) , TU (MHD HC) , TU (MHD TT) a TU (MHD PN)

Cestovné poriadky s platnosťou od 10.12.2017 stiahnete jednotlivo tu:

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.