MHD TRNAVA: ZMENY V CESTOVNÝCH PORIADKOCH S PLATNOSŤOU OD 17. 9. 2018

Od pondelka 17. septembra 2018 dôjde k nasledujúcim úpravám v cestovných poriadkoch Mestskej autobusovej dopravy v Trnave:

-        linka č. 1 spoj č. 31 – posun o 15 minút neskôr zo zastávky Linčianska z 12.35 na 12.50 hod.

-        linka č. 1 spoj č. 37predĺženie spoja zo zastávky Kopánka, Nám. SUT do zastávky Letisko (príchod 14.15 hod.)

-        linka č. 1 spoj č. 48 – posun o 5 min. skôr a predĺženie spoja – bude vychádzať zo zastávky Letisko (odchod 14.25 hod.)

-        linka č. 1 spoj č. 52 – posun o 5 min. skôr zo zastávky Kopánka, Nám. SUT z 15.05 na 15.00 hod.

-        linka č. 4 spoj č. 71 – pridanie značky časového obmedzenia – spoj bude premávať iba v pracovné dni a posun o 10 minút neskôr zo zastávky Linčianska z 21.00 na 21.10 hod.

-        linka č. 4 spoj č. 135 – nový spoj premávajúci iba počas víkendov a sviatkov s odchodom zo zastávky Linčianska 21.05 hod.

-        linka č. 5 spoj č. 71 – posun o 13 minút neskôr zo zastávky Botanická, Jednota z 20.33 na 20.46 hod.

-        linka č. 5 spoj č. 72 – posun o 13 minút neskôr zo zastávky Linčianska z 20.15 na 20.28 hod.

-        linka č. 12 spoj č. 15 – posun o 25 minút skôr zo zastávky Linčianska z 12.55 na 12.30 hod.

-        linka č. 14 spoj č. 12 – pridanie značky časového obmedzenia – spoj bude premávať iba v pracovné dni počas školských prázdnin

-        linka č. 14 spoj č. 44 – nový spoj premávajúci iba v dňoch so školským vyučovaním s odchodom zo zastávky Viktoríniho nám. 7.33 hod. (v Modranke 8.08 hod.)

-        linka č. 22 spoj č. 2 – posun o 15 minút skôr zo zastávky Vozovka z 13.40 na 13.25 hod.

 

Cestovné poriadky s platnosťou od 17. 9. 2018 nájdete TU

Zmeny CP s platnosťou od 1.9.2018

205410

Spoje č. 3, 7, 9, 11, 25 – zmena trasy cez obec Kuchyňa a Pernek = navýšenie o 11km/spoj;

+ 10 min jazd. doby, zmena príchodu spoju na zast. Malacky, pomník padlým

a Malacky, žel.st.;

 

Spoje č. 6, 12, 14, 18, 16 – zmena trasy cez obec Pernek a Kuchyňa = navýšenie o 11km/spoj;

                 + 5 min jazd. doby; zmena odchodu spoju zo zač. zast. Malacky, žel.st. a Malacky,

                 Sasinkova ul.; spoje v úseku od Rohožníka po koneč. zast. zostávajú bez zmeny.

 

Na všetkých uvedených spojoch zrušené čas. údaje na nasledovných zastávkach:

-        Rohoznik, pri moste

-        Rohoznik, hajovna

-        Malacky, polesie

-        Malacky, les.hosp.

-        Malacky, nemocnica

-        Malacky, stadion

 

205422

Spoje č. 2,18 – zapracovaný čas. údaj na zast. Lakšárska Nová Ves, OcÚ; + 5 min jazd. doby,

     úprava čas. údajov po trase; zmena príchodu spoju na koneč. zast.

Úplná uzávierka Rohožník - Malacky

Termín: od 1.9.2018 do 30.8.2019

Dotknutá linka: 205 410 Senica – Malacky

Dôvod: komplexná rekonštrukcia vozovky

Zmena trasy: obchádzkou cez Pernek

Neobslúžené zastávky: Rohožník, pri moste; Rohožník, hájovňa; Malacky, polesie; Malacky, les.hosp.; Malacky, nemocnica; Malacky, štadión

Predpokladané meškanie: 10 min. v smere do Malaciek. V smere z Malaciek budú spoje odchádzať o 5 min. skôr.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmeny cestovných poriadkov prímestských liniek a diaľkovej linky 102 501 s platnosťou od 6.8.2018

Dňom 6.8.2018 budú spoje linky 102501 Myjava – Trnava – Bratislava premávajúce v pracovné dni prevádzkované bez zmeny, ale formálne budú rozdelené do 2 liniek: 205 415 Myjava – Jablonica a 205 426 Jablonica – Trnava – Bratislava (nová linka), pričom budú naďalej prevádzkované v celej trase Myjava – Bratislava ako nadväzujúce spoje (teda bez prestupu v Jablonici). Mení sa iba ich začlenenie do prímestskej dopravy Trnavského kraja. Diaľková linka 102 501 od 6.8.2018 zanikne.  

 

Zrušené budú len nedeľné spoje kvôli nízkej vyťaženosti, no napriek tomu veríme, že nám zachováte Vašu priazeň.

 

Zmenené cestovné poriadky sú TU alebo v celkovom prehľade TU

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty vo formáte  Images: pdf-icon.jpg PDF

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.